Supporter van de campagne:
HERKEN DE DRUPPEL, CHECK JE WERKSTRESS

Het doel van deze campagne is het voorkomen van ziekte en (langdurige) arbeidsuitval door psychosociale risico’s in bedrijven en organisaties.

Omdat stress
op de werkvloer het grootste beroepsrisico in ons land is.

 

Effectieve begeleiding bij stressklachten en overspannenheid.
Stress- en burn-outpreventie

 

Stress is eigenlijk alledaags en niet te vermijden. Een stressreactie is in vele situaties zelfs nodig en nuttig om (optimaal) te kunnen presteren en functioneren.

 

Stress is heel persoonlijk, wat voor de een plezierig is, kan de ander stress geven, niet iedereen krijgt klachten. Lichte en kortdurende stress zal zich – in veel gevallen kortdurend - uiten in bijvoorbeeld spierspanningen, stemmingsveranderingen of fysieke klachten. Meestal kunnen we dat tijdelijk wel aan.
 

Het wordt anders als de stress zich ontwikkelt naar chronische stress. Dan kunnen er allerlei ernstiger psychische en fysieke klachten optreden. Je kunt zelfs volledig uitgeput raken. Het is welbekend dat er een nauw verband is tussen stress en ziekte. Alle reden dus om stress beter te leren hanteren!

 

Lees hier over het verschil tussen overspannenheid en burn-out.

 

Maak een
AFSPRAAK
voor een vrijblijvende kennismaking

 

“Ik heb geen tijd, geen ruimte voor mezelf, alles gaat maar door”
 

"Ik ervaar veel stressgevoelens tijdens mijn werk, met name als er iets van mij verwacht wordt. Ik heb een enorme angst om fouten te maken."

 

“Wat moet dat moet. Doorgaan, niet zeuren…”

"Collega's vinden dat ik altijd bereikbaar moet zijn"

 

Het belangrijkste doel van stressbegeleiding is leren (ongezonde) stress te voorkomen en te verminderen én eerder en beter stresssymptomen te herkennen. 
 

Opbouw begeleiding

Tijdens het kennismakingsgesprek inventariseren we jouw stressproblematiek. We bespreken wat je wilt bereiken met de begeleiding. In de daarop volgende gesprekken komen aan de orde:

l  Herkenning van stresssymptomen

Veel voorkomende stresssymptomen zijn bijvoorbeeld hoofdpijn, rugklachten, slape­loosheid, angstgevoelens, piekeren, hyperventilatie, chronische vermoeidheid. Vroegtijdige herkenning maakt het mogelijk snel in te grijpen.
l  Onderzoeken van de stressfactoren (draaglast)

Liggen de stressfactoren thuis of op het werk (volg de link voor meer informatie) of beide? Of ligt het aan bepaalde persoonskenmerken zoals perfectionisme, faalangst, prestatiegerichtheid, etc.?
Welke factoren wegen het zwaarst? Zijn de stressfactoren te veranderen?

l  Het onderzoeken van de manieren waarop je tot nu toe met problemen en gevoelens omging.

Hoe reageer je vanuit jezelf op (innerlijke) bedreigingen en probleemsituaties? Hoe ga je om met gevoelens, hoe ben je in contact met 'voelen'?

 

We hebben aandacht voor de volgende thema’s:

Als de situatie te veranderen is

Hoe zou de situatie moeten veranderen om minder belastend voor je te zijn?      

Als de situatie niet te veranderen is

Hoe kun je anders met deze situatie omgaan, zodat ze minder belastend voor je is.  

Onderzoeken van de algemene draagkracht

Neem je voldoende ontspanning en afleiding? Doe je voldoende aan je gezondheid en algemene conditie?
Onderzoeken van persoonskenmerken en hun valkuilen
Hoe ga je om met faalangst, een sterkte controlebehoefte of een groot verantwoordelijkheidsgevoel?
Van denken naar voelen

Contact maken met gevoelens. Gevoelens toelaten, onderzoeken, observeren.

Onderzoeken van de sociale steun

Heb je voldoende vrienden/ collega's/ kennissen met wie je kunt praten over de proble­men/gebeurtenissen die jou stress opleveren? Wat voor steun zou je van ze willen? Hoe kun je daar om vragen?

 

Het resultaat van stressbegeleiding

l  beter omgaan met (nieuwe) spanningen;

l inzicht in je klachten en de oorzaken;

l concrete handvatten om hiermee   
    om te gaan op een manier die bij jou past;

l beter in contact met je gevoelens;

l lichamelijke klachten nemen af;

l een grotere draagkracht.

 

Ik maak gebruik van diverse methodieken en invalshoeken zoals bijvoorbeeld ACT, Oplossingsgerichte therapie, cognitieve therapie, NLP, Transactionele Analyse, Systemisch werk, Mindfulness, natuurcoaching en het trainen van assertieve vaardigheden.